Για παραγγελίες 213 0054794
Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Το email μας [email protected]
Ωράριο Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 19:00
Η κατάχρηση του δικαιώματος στις εμπράγματες σχέσεις

Η κατάχρηση του δικαιώματος στις εμπράγματες σχέσεις

ISBN:978-960-420-252-2
Ημερομηνία έκδοσης:2005/1
Σελίδες:168
Είδος:Βιβλίο
Γλώσσα:Ελληνικά
Εξαντλημένο
0.00€

Περιγραφή:

Η ραγδαία ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών και εν γένει των συναλλαγών από απόσταση έχει προσδώσει νέες διαστάσεις στις έννομες σχέσεις μεταξύ των συναλλασσόμενων και ειδικότερα στις εμπράγματες σχέσεις, αποσυνδέοντάς τις ως ένα βαθμό από το υλικό στοιχείο. Ως κυρίαρχη αναδεικνύεται πλέον η οικονομική αξιοποίηση του πράγματος, η άντληση ωφελειών από αυτό και όχι η οριστική ενσωμάτωσή του στην περιουσία ορισμένου προσώπου μέσω της κτήσης κυριότητας. Οι εξελίξεις αυτές στη συναλλακτική πρακτική έχουν ήδη αποτυπωθεί στην ελληνική έννομη τάξη μέσω μια σειράς νεοπαγών συμβάσεων/μορφωμάτων (χρηματοδοτική και χρονομεριστική μίσθωση, πλασματικό ενέχυρο, κυμαινόμενη ασφάλεια κ.ά), στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται όχι ορισμένο υλικό αντικείμενο καθεαυτό αλλά η εκμετάλλευσή του. Η εν λόγω δικαιοπολιτική κατεύθυνση έχει επιδράσει και στη λειτουργία της γενικής ρήτρας της ΑΚ 281, η ερμηνεία και εφαρμογή της οποίας από τα δικαστήρια είναι ολοένα και περισσότερο προσανατολισμένη στα νέα κοινωνικό-οικονομικά δεδομένα. Το παρόν έργο χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα εξετάζονται οι συμβάσεις ή έννομες σχέσεις που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη προστασία της χρήσης και οικονομικής εκμετάλλευσης των αγαθών. Στο δεύτερο μέρος καταδεικνύεται, με τη βοήθεια παραδειγμάτων από τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, πώς χάρις στην απαγόρευση κατάχρησης δικαιώματος (ιδίως στο πλαίσιο των εμπράγματων ή οιονεί εμπράγματων σχέσεων), κατοχυρώνονται εκείνοι οι κοινωνοί του δικαίου, που μέσω της υλικής εξουσίασης του πράγματος συνέβαλλαν στην αξιοποίησή του.

Δείτε επίσης

Συνδικαλιστικό και σωματειακό δίκαιο
23.92€ 21.53€
Κατάχρηση της συμβατικής ελευθερίας
0.00€
Η μέχρι σήμερα νομολογιακή εφαρμογή της αρχής της απαγό...
0.00€
Δικονομική ακυρότητα
0.00€
Πρακτική αστικών υποθέσεων
0.00€
Εγχειρίδιο εμπράγματου δικαίου
25.00€ 22.50€
Δίκαιο της δικαιοπραξίας
65.00€
Wandlungen des griechischen Ehescheidungsrechts
0.00€
Εισαγωγή στο δίκαιο
15.28€
Συλλογική αγωγή και προστασία των καταναλωτών
0.00€
Οι διαδικασίες διαταγής πληρωμής και πιστωτικών τίτλων ...
0.00€
Συρροή κανόνων ειδικού και γενικού ενοχικού δικαίου στη...
0.00€
The Greek Divorce Law Reform of 1983 and its Impact on ...
48.92€
Αναγνώριση και εκτέλεση ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων
60.00€
Σιωπηρή πληρεξουσιότητα
0.00€
Ειδικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας επί διαφορών από σ...
30.00€
Ενοχικό Δίκαιο Ι
40.00€
Η εμπράγματη σύμβαση του ΑΚ 1033 εδ. 1
0.00€
Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως
85.00€ 76.50€