Για παραγγελίες 213 0054794
Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Το email μας [email protected]
Ωράριο Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 19:00
725 προϊόντα
Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:
Τιμητικός τόμος Παναγιώτη Αλ. Παπανικολάου
0.00€
Διαμεσολάβηση του Ν. 4640/2019 & Ειδικά θέματα
32.00€ 28.80€
Κώδικας οδικής κυκλοφορίας και εγχειρίδιο νομοθεσίας αυ...
21.30€ 17.70€
Το δίκαιο της διαμεσολάβησης
34.00€ 30.60€
Δίκαιο προσωπικών δεδομένων
30.00€ 27.00€
Ο καθορισμός του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης λόγω...
52.00€ 46.80€
Κτηματολόγιο
35.00€ 31.50€
Η συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό προστασίας προσωπι...
28.00€ 25.20€
Γενικές αρχές αστικού δικαίου
25.01€ 22.51€
Τροχαία ατυχήματα (13η Έκδοση)
50.00€
Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης
38.00€ 34.20€
Το δίκαιο του εθνικού κτηματολογίου
38.00€ 34.20€
Αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα
90.00€ 81.00€
Παραγραφές
34.00€ 30.60€
Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή της Νομικής Σχολής του...
80.00€ 72.00€
Ένδικη προστασία της νομής
54.00€ 48.60€
Η δυσφήμιση στο Κυπριακό και Ευρωπαϊκό δίκαιο
55.00€ 49.50€
Η έλλειψη πληρεξουσιότητας κατά την κατάρτιση σύμβασης
20.00€ 18.00€
Η αξίωση προς χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ...
20.00€ 18.00€
Η αδημοσίευτη μη γνήσια κοινοπραξία εκτέλεσης τεχνικού ...
22.00€ 19.80€
Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
50.00€ 45.00€
Εκούσια δικαιοδοσία
75.00€ 67.50€
Υποδείγματα γενικών αρχών αστικού δικαίου
70.00€ 63.00€
Προσωπικά δεδομένα και απονομή δικαιοσύνης
28.00€ 25.20€
Προσωπικά δεδομένα
10.99€ 9.89€
Le difficile equilibre entre securite et protection des...
50.00€ 41.00€
Γενικός κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδ...
45.00€ 36.90€
Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα
24.00€ 21.60€
Δίκαιο των συμβάσεων και οργανωμένη αγορά
30.00€ 24.60€
Οι δασικοί χάρτες και η ιδιοκτησία στα δάση
5.00€ 4.50€
Ο αιτιώδης σύνδεσμος ως προϋπόθεση της αδικοπρακτικής ε...
65.00€ 58.50€
Δασικοί χάρτες και εθνικό κτηματολόγιο
75.00€ 54.00€
Προσωπικά δεδομένα και οικονομική συμπεριφορά
25.00€ 22.50€
Πανεπιστήμιο πολιτών
15.00€ 13.50€
Πνευματικά δικαιώματα μετά το θάνατο του δημιουργού
25.00€ 20.50€
Εμπράγματες διαφορές επί ακινήτων μεταξύ ελληνικού δημο...
30.00€ 27.00€
Αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
20.00€ 18.00€
Η διάκριση της ιδέας από την μορφή ενός έργου
20.00€ 16.40€
Δασικό δίκαιο και εθνικό κτηματολόγιο
125.00€ 111.25€
Εισαγωγή στο αστικό δίκαιο
30.00€ 24.60€
Το κληρονομικό δικαίωμα στην πνευματική ιδιοκτησία
35.00€ 31.50€
Εγχειρίδιο εμπράγματου δικαίου
25.00€ 22.50€
Η νομή και η κατοχή ως αδικαιολόγητος πλουτισμός
25.00€ 20.50€
Η θεμελίωση του αδίκου
50.00€ 45.00€
Προσβολή της προσωπικότητας δια του τύπου και στοιχειοθ...
15.00€ 13.50€
Δάνεια σε ελβετικό φράγκο
45.00€ 36.90€
Θέματα αστικού, εμπορικού και δικονομικού δικαίου
55.00€ 49.50€
Καταχρηστική αξιοποίηση προνομιακών πληροφοριών και αστ...
25.00€ 22.50€
Οι λόγοι διαζυγίου
30.00€ 24.60€
Εισαγωγή στο αστικό δίκαιο
40.00€ 32.80€
Η διακοπή της παραγραφής
35.00€ 31.50€
Δίκαιο προστασίας ανηλίκου
33.00€ 27.06€
Χρόνος υπολογισμού της ζημιάς στις αδικοπραξίες
50.00€ 45.00€
Μεταναστευτικό δίκαιο και δίκαιο ιθαγένειας
60.00€ 49.20€
Ιατρική αστική ευθύνη και συναίνεση του ασθενούς
40.00€ 36.00€
Αστικό δίκαιο
25.82€ 19.88€
Συνδικαλιστικό και σωματειακό δίκαιο
70.00€ 63.00€
Το νέο σύμφωνο συμβίωσης
20.00€ 16.40€
Αστικές και νέες εμπορικές μισθώσεις
80.00€ 72.00€
Ιδιωτική αυτονομία και προστασία του καταναλωτή
50.00€ 45.00€