Για παραγγελίες 213 0054794
Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Το email μας [email protected]
Ωράριο Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 19:00
634 προϊόντα
Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:
Υιοθεσία και αναδοχή μετά το ν.4538/2018
28.00€ 25.20€
Κώδικας οδικής κυκλοφορίας και εγχειρίδιο νομοθεσίας αυ...
25.00€
Η ελεύθερη συμβίωση (εκτός γάμου και συμφώνου συμβίωσης...
25.00€ 22.50€
Η νομική έννοια των έργων τέχνης, των μνημείων και των ...
35.00€ 31.50€
Οι βιβλιοθήκες και η ανάπτυξη των συλλογών τους
10.00€ 9.00€
Διαμεσολάβηση του Ν. 4640/2019 & Ειδικά θέματα
32.00€ 28.80€
Τιμητικός τόμος Παναγιώτη Αλ. Παπανικολάου
0.00€
Ο καθορισμός του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης λόγω...
52.00€ 46.80€
Η συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό προστασίας προσωπι...
28.00€ 25.20€
Γενικές αρχές αστικού δικαίου
25.01€ 18.51€
Τροχαία ατυχήματα (13η Έκδοση)
50.00€ 44.00€
Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης
38.00€ 34.20€
Το δίκαιο του εθνικού κτηματολογίου
38.00€ 34.20€
Αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα
90.00€ 81.00€
Παραγραφές
34.00€ 30.60€
Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή της Νομικής Σχολής του...
80.00€ 72.00€
Ένδικη προστασία της νομής
54.00€ 48.60€
Προσωπικά δεδομένα και απονομή δικαιοσύνης
28.00€ 25.20€
Προσωπικά δεδομένα
10.99€ 8.79€
Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα
24.00€ 21.60€
Οι δασικοί χάρτες και η ιδιοκτησία στα δάση
5.00€ 3.75€
Ο αιτιώδης σύνδεσμος ως προϋπόθεση της αδικοπρακτικής ε...
65.00€ 58.50€
Δασικοί χάρτες και εθνικό κτηματολόγιο
75.00€ 54.00€
Προσωπικά δεδομένα και οικονομική συμπεριφορά
25.00€ 22.50€
Εμπράγματες διαφορές επί ακινήτων μεταξύ ελληνικού δημο...
30.00€ 27.00€
Αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
20.00€ 18.00€
Δασικό δίκαιο και εθνικό κτηματολόγιο
125.00€ 111.25€
Το κληρονομικό δικαίωμα στην πνευματική ιδιοκτησία
35.00€ 31.50€
Εγχειρίδιο εμπράγματου δικαίου
25.00€ 22.50€
Η θεμελίωση του αδίκου
50.00€ 45.00€
Προσβολή της προσωπικότητας δια του τύπου και στοιχειοθ...
15.00€ 13.50€
Θέματα αστικού, εμπορικού και δικονομικού δικαίου
55.00€ 49.50€
Η διακοπή της παραγραφής
35.00€ 31.50€
Χρόνος υπολογισμού της ζημιάς στις αδικοπραξίες
50.00€ 45.00€
Καταχρηστική αξιοποίηση προνομιακών πληροφοριών και αστ...
25.00€ 22.50€
Ιατρική αστική ευθύνη και συναίνεση του ασθενούς
40.00€ 36.00€
Συνδικαλιστικό και σωματειακό δίκαιο
70.00€ 63.00€
Αστικές και νέες εμπορικές μισθώσεις
80.00€ 72.00€
Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή
90.00€ 80.10€
Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα
75.00€ 54.00€
Festschrift fur Professor Nikolaos K. Klamaris
140.00€ 124.60€
Ιδιωτική αυτονομία και προστασία του καταναλωτή
50.00€ 45.00€
Γενικές αρχές αστικού δικαίου
52.00€ 46.00€
Βιοδίκαιο: Από τη βιοποικιλότητα στις έξυπνες μηχανές
22.00€ 19.58€
Βασικές έννοιες αστικού δικαίου
55.00€ 48.95€
Ζητήματα του δικαίου της παραγραφής
75.00€ 67.50€
Μελέτες ΙΙΙ: Αστικό δίκαιο, εμπράγματο, οικογενειακό, κ...
1000.00€ 900.00€
Κύρια και πρόσθετη παρέμβαση στην πολιτική και διοικητι...
40.00€ 36.00€
Η εμπράγματη ασφάλεια
75.00€ 67.50€
Το εθνικό κτηματολόγιο
69.00€ 49.68€
Κτηματολογικό δίκαιο: Κατ' άρθρο ερμηνεία
120.00€ 108.00€
Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου
45.00€ 40.50€
Διαταγή απόδοσης μισθίου
45.00€ 40.50€
Ζητήματα παρανομίας στο αστικό δίκαιο
50.00€ 36.00€
Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής
65.00€ 58.50€
Περιεχόμενο και νομική μορφή ευρωπαϊκού δικαίου των συμ...
40.00€ 36.00€
Σχέσεις γονέων και τέκνων: Συγκριτική μελέτη νομοθεσιών...
40.00€ 36.00€
Δίκαιο κτηματολογίου
10.00€ 9.00€
Δικαιοπραξίες αντίθετες προς τα χρηστά ήθη
30.00€ 27.00€