Για παραγγελίες 213 0054794
Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Το email μας [email protected]
Ωράριο Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 19:00
Greek-Bulgarian Relations in the Age of National Identity for Formation

Greek-Bulgarian Relations in the Age of National Identity for Formation

Περιγραφή:

Περιεχόμενα: - Anthony - Emil N. Tachiaos, "The Bulgarian National Revival of the Eighteenth Century and the Greek World" Ι. ΤΗΕ ENLIGHTENMENT AND ΤΗΕ FORMATION OF NATIONAL IDENTI TIES Ι. LES LUMIERES ΕΤ LA FORMATION DES IDENTITES NATIONALES - Raymond Detrez, "Understanding the Pre-Nationalist Balkans: Ίhe "Romaic" Community" - Raia Zaimova, "Les images byzantino-bulgares de Peyssonnel (XVIIle siecle) " - Vassillis Maragos, "Ίhe Nation of Faith: Partenij Ρaνlονic and Aspects of the Orthodox Commonwealth" - Nadja Danova, "Les anti-Lumieres dans l'espace bulgare" II. ΤΗΕ IMAGE OF ΤΗΕ BULGARIANS ΙΝ GREEK SCHOLARSHIP 11. L'IMAGE DES BULGARES CHEZ LES INTELLECTUELS GRECS - Ioannis Koubourlis, "Les Bulgares dans les premiers textes de Constantinos Ρaparroigοpoulos et de Spyridon Zambelios" - Sophia Matthaiou, "Stephanos Koumanoudis' Perception of the Bulgarins: Convergences with and Divergences from his Contemporaries" III. ΤΗΕ GRECO-BULGARIAN INTELLECTUAL TRADITION III. LA TRADITION INTELLECTUELLE GRECO-ΒULGΑRΕ - Yura Konstantinova, "Myths and Pragmatism in the Political Ideology of Dr Ινan Seliminski" - Petya Yaneva, "Ίhe Greek Archive of Constantin Fotinov: Lexicαl Peculiarities" - Serguey Ivanov, "Nineteenth-century Bulgarian Translations οf the Bible" IV. ΤΗΕ FORMATION OF LITERARY AND ARTISTIC TRADITIONS IV. LA FORMATION DES TRADITIONS LITTERAIRES ΕΤ ARTISTIQUES - Nikolay Aretov, "Hellenic Mythology: Usages and Transformations in Bulgarian Literature from the Early Nineteenth Century" - Cleo Protokhristova, "National Revival, Enlightenment Projects and Attic Tragedy in Bulgaria" - Roumiana L. Stantcheva, "Petko Slαveykov, Athanasios Christopoulos et Ιa succession des motifs anacreontiques dans Ιa poesie bulgare" - Stessi Athini, "Ν. S. Piccolos. L'epreuve du litteraire" - Anna Tabaki, "La formation de Ιa tradition dramαtique au fil du XIXe siecle. Nicolas Piccolos et Demosthene Misitzis" - Ourania Polycandrioti, "Penelope Delta et Ιa tradition stereotypee des Bulgares dans Ιa itterature pour enfants"

Δείτε επίσης

Στο ηφαίστειο των Βαλκανίων
22.26€ 17.81€
Οι Ελληνο-βουλγαρικές σχέσεις
19.17€ 12.08€
Greek-Bulgarian Relations in the Age of National Identi...
28.00€ 22.12€
Το Μακεδονικό Ζήτημα 1878-2018
19.08€ 13.17€
Η ελληνοβουλγαρική κρίση του 1924-1925
11.72€ 7.85€
Η δυτική Θράκη στην εξωτερική πολιτική της Βουλγαρίας
5.00€ 3.50€
Προσωρινώς διαμένοντες...
28.40€ 18.74€
Ελληνοβουλγαρικές αναταράξεις 1880-1908
23.44€ 15.47€
Εμφύλιος πόλεμος
23.43€ 15.46€
Από τα Βαλκάνια στην Ευρώπη
28.53€ 18.83€