Για παραγγελίες 213 0054794
Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Το email μας [email protected]
Ωράριο Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 19:00
365 προϊόντα
Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:
Η παραγωγή των νομοθετικών προτάσεων της ευρωπαϊκής επι...
29.00€ 26.10€
Ανεξαρτησία και λογοδοσία των κεντρικών τραπεζών στη φι...
50.00€ 45.00€
Η ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
44.00€ 39.60€
Ιστορία του ευρωπαϊκού δικαίου
35.00€ 31.50€
Ένα "πάρθιο βέλος" κατά της ευρωπαϊκής ενοποίησης
4.00€ 3.60€
Ένα "πάρθιο βέλος" κατά της ευρωπαϊκής ενοποίησης
4.24€ 3.82€
Συνθήκη της Λισσαβώνας
175.00€ 157.50€
The Limits of Mutual Trust in the Area of Freedom, Secu...
10.00€ 9.00€
Τα κοινωνικά δικαιώματα την περίοδο της οικονομικής κρί...
15.00€ 13.50€
Aνανεώσιμες πηγές ενέργειας
9.00€ 8.10€
The Εxecution of Judgements of the European Court of Hu...
15.00€ 13.50€
Δικαστική συνεργασία σε διασυνοριακές υποθέσεις στην Ευ...
12.00€ 10.80€
Σύμβαση Άαρχους - 20 χρόνια μετά
12.00€ 10.80€
Η αρχή της αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η προστ...
15.00€ 10.20€
Η Ελλάδα στην Ευρώπη
26.00€ 17.16€
Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο ευρωπαϊκό κοινων...
22.00€ 14.08€
Ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα
20.00€ 18.00€
Εκπαιδεύοντας δημοκρατικούς πολίτες
12.00€ 7.80€
Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο
30.00€ 27.00€
Δικαιώματα των κατηγορουμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
29.00€ 26.10€
Επετηρίδα δικαίου προσφύγων και αλλοδαπών 2015
30.00€ 27.00€
Ελεύθερη κυκλοφορία ευρωπαίων πολιτών και εθνικά συμφέρ...
26.00€ 23.14€
Ευρωπαϊκή Ένωση
23.00€ 20.47€
Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
40.00€ 35.60€
Ευρωπαϊκό δίκαιο
12.00€ 10.68€
Η Ευρώπη σε κρίση: Ανάμεσα σε δίκαιο και πολιτική
12.00€ 8.16€
Η αρχή της διαφάνειας στην ενωσιακή έννομη τάξη
38.00€ 34.20€
Η επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δικασ...
48.00€ 43.20€
Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη
12.78€ 8.69€
Περιεχόμενο και νομική μορφή ευρωπαϊκού δικαίου των συμ...
40.00€ 36.00€
Ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο
82.00€ 73.80€
Ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο
72.00€ 64.80€
Κρατικές ενισχύσεις στις υπηρεσίες οικονομικού συμφέρον...
20.00€
Κοινωνικό δίκαιο
27.69€ 17.44€
Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής
36.00€ 32.40€
Ελευθερία, υπευθυνότητα, κράτος δικαίου
25.00€
Οι αποφάσεις-πλαίσια της Ε.Ε.
55.00€
Οι νέες ευρωπαϊκές συνθήκες κατά τη Συνθήκη της Λισσαβώ...
55.00€
Ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο και συνθήκη της Λισσαβώνας
18.00€
Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη νομολογία
45.00€
Ανθρώπινα δικαιώματα και εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊ...
15.00€ 13.50€
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνής οργανισμός και έννομη τάξη...
65.00€
Η φορολογική κυριαρχία των κρατών μελών εντός της Ευρωπ...
20.19€
Egalite des genres et combat contre le harcelement sexu...
20.29€
Rechtstaat, Freiheit und Sicherung in Europa
75.71€
Η τοπική αυτοδιοίκηση στον αστερισμό του ευρωπαϊκού συν...
8.08€
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα θεμελιακά δικαιώματα του...
0.00€
Die Durchsetzung der Beteiligungsrechte der Arbeitnehme...
22.31€
Droit de la concurrence et regulation sectirielle: L'ex...
105.49€
International Law Enforcement New Tendencies
50.00€ 45.00€
Οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμπλήρωμα
0.00€
Συστήματα Υγείας και η υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
27.52€
Η πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών στη δημόσια διοίκηση κ...
50.00€
Οι δικονομικοί λόγοι αναίρεσης
70.00€
Les Turcs dans l'Union Europeenne. Reflexions sur la pr...
61.15€
Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων
75.00€
Κρατικές ενισχύσεις
96.81€