Για παραγγελίες 213 0054794
Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Το email μας [email protected]
Ωράριο Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 19:00
53 προϊόντα
Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:
Υδραυλική
48.88€ 43.99€
Περί ρεμάτων
29.00€ 26.10€
Ανεμόμυλοι του τόπου μας
28.00€ 25.20€
Μόνιμες ροές με ελεύθερη επιφάνεια
15.00€ 13.50€
Εφαρμοσμένη υδραυλική (3η Έκδοση)
25.00€ 20.50€
Οικοϋδραυλική
35.71€ 27.50€
Μηχανολογικές εγκαταστάσεις κτηρίων
74.20€ 53.42€
Υδραυλική κλειστών και ανοικτών αγωγών
42.60€ 34.08€
Εφαρμοσμένη υδραυλική (2η Έκδοση)
25.00€ 8.50€
Υδραυλική ισχύς
65.00€ 48.00€
Διευθετήσεις υδατορρευμάτων
60.57€ 46.64€
Υδραυλική περιβάλλοντος και ποιότητα επιφανειακών υδάτω...
30.69€ 23.63€
Υδραυλικά έργα, σχεδιασμός και διαχείριση
60.00€ 47.40€
Αντλία
30.00€ 27.00€
Υδραυλική ανοικτών αγωγών
34.08€ 27.26€
Υδραυλικά και πνευματικά συστήματα
34.08€ 30.67€
Μόνιμες ροές με ελεύθερη επιφάνεια
20.39€
Εφαρμοσμένη υδραυλική (1η Έκδοση)
20.00€ 7.50€
Υδραυλικές εγκαταστάσεις και εργασίες ειδών υγιεινής
0.00€
Υδραυλική των σωληνοειδών ροών
44.73€ 29.52€
Μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων
20.00€ 18.00€
Υδραυλικό πλήγμα
29.82€ 19.68€
Υπολογιστική υδραυλική
30.90€ 20.39€
Υπόγεια υδραυλική
25.56€ 16.87€
Ανοικτοί αγωγοί
19.36€ 13.94€
Σχεδιασμός θερμοϋδραυλικών δικτύων και εγκαταστάσεων
12.23€ 8.81€
Υδραυλική περιβάλλοντος και ποιότητα επιφανειακών υδάτω...
0.00€
Θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις
21.40€ 15.41€
Υδραυλική και υδραυλικά - λιμενικά έργα
17.04€
Υδραυλικό πλήγμα
0.00€
Υδραυλική ισχύς
34.65€ 27.72€
Αυτοματισμοί θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων
0.00€
Θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις
0.00€
Θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις
0.00€
Εργαστηριακές ασκήσεις υδραυλικών εγκαταστάσεων
9.17€ 6.60€
Η περιπέτεια της τεχνολογίας στην αρχαία Ελλάδα
16.82€ 10.76€
Τεχνολογία υδραυλικών εγκαταστάσεων
30.57€ 22.01€
Μηχανική των ρευστών και υδραυλική
22.47€ 17.30€
Εφαρμοσμένη υδραυλική
36.21€ 28.97€
Γεωργική υδραυλική
30.88€ 24.70€
Μαθήματα υδραυλικής
21.30€ 17.04€
Τεχνολογία υδραυλικών εγκαταστάσεων
0.00€
Υπαίθριο μουσείο υδροκίνησης
0.00€
Η υδροκίνηση στην προβιομηχανική Ελλάδα
3.12€
Μαθήματα υδραυλικής Ι
21.30€ 17.04€
Μηχανική των ποταμών
26.49€ 19.07€
Υδραυλικά
202.49€ 131.62€
Μαθήματα υδραυλικής ΙΙΙ
21.30€ 17.04€
Υδραυλική υπόγειων νερών
23.43€ 18.74€
Υπολογιστική υδραυλική
0.00€