Για παραγγελίες 213 0054794
Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Το email μας [email protected]
Ωράριο Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 19:00
343 προϊόντα
Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:
Αριθμητικές Μέθοδοι για Μηχανικούς και Επιστήμονες
80.00€ 72.00€
Κατολισθήσεις στην Ελλάδα
20.00€ 18.00€
Γεωχωροπληροφική τοπογραφία
81.21€ 73.09€
Σχεδιασμός και λειτουργία χημικών βιομηχανιών (2η έκδοσ...
39.75€ 35.78€
Εισαγωγή στη ρομποτική
32.30€ 29.07€
Θερμοδυναμική για μηχανικούς
106.30€ 95.67€
Υδραυλική
48.88€ 43.99€
Υδατικοί πόροι
82.71€ 74.44€
Ενεργειακή Προστασία Κτηρίων
21.20€ 19.08€
Σχεδιασμός και οικονομική μελέτη εγκαταστάσεων για μηχα...
73.33€ 66.00€
Θερμοδυναμική χημικής μηχανικής με εφαρμογές στη βιοχημ...
78.10€ 70.29€
Διαχείριση και μηχανική στερεών αποβλήτων
41.95€ 37.76€
Εφαρμοσμένη Στατιστική και Πιθανότητες για Μηχανικούς-Μ...
105.00€ 94.50€
Βελτιστοποίηση και δυναμική προσομοίωση διεργασιών
95.32€ 85.78€
Διαχείριση στερεών αποβλήτων
47.19€ 42.47€
Ρομποτική (4η έκδοση)
43.80€ 39.42€
Γεωλογία για Πολιτικούς Μηχανικούς
40.00€ 36.00€
Φαινόμενα μεταφοράς στο Υπέδαφος και σε Περιβαλλοντικά ...
44.36€ 39.92€
ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ, Ηλεκτρονικά Συστήματα Ελέγχου για Επιστήμο...
53.13€ 47.81€
Ηλιακή Ενέργεια για Μηχανικούς
45.82€ 41.23€
Ακτομηχανική και Λιμενικά Έργα
40.00€ 36.00€
Αγγλικά των Επιστημών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Μηχανι...
80.00€ 72.00€
Ωπλισμένο Σκυρόδεμα
55.00€ 49.50€
Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας
80.74€ 72.66€
MATLAB για Επιστήμονες και Μηχανικούς (3η Έκδοση)
70.53€ 63.47€
Περιβαλλοντική χημεία και μηχανική
58.91€ 45.36€
Ιζηματολογία
42.73€ 32.90€
Στοιχεία διάτρησης - ανατίναξης
18.02€ 16.22€
Στοιχεία γεωμηχανικής
33.92€ 30.53€
Ενεργειακές πρώτες ύλες
12.43€ 9.57€
Εισαγωγή στο σχεδιασμό χημικών εργοστασίων
98.58€ 75.91€
Διεύθυνση κατασκευών τεχνικών έργων
32.00€ 25.60€
Μηχανική ρευστών
53.10€ 40.89€
Προχωρημένες και σύγχρονες διαδικασίες επεξεργασίες υγρ...
22.16€ 17.06€
Επιστήμη Υλικών των Πολυμερών για Μηχανικούς
65.00€ 58.50€
Μηχανολογικό σχέδιο
82.36€ 65.06€
Σύγχρονες αναλογικές και ψηφιακές επικοινωνίες
100.06€ 79.05€
Μηχανική υγρών αποβλήτων
82.36€ 65.06€
Επιφανειακοί φορείς
41.13€ 32.49€
Μέθοδος ελάχιστων τετραγώνων και εφαρμογές
45.90€ 36.26€
Εισαγωγή στις διεργασίες καθαρισμού νερού και λυμάτων
58.09€ 45.89€
Ανάλυση χημικών διεργασιών
71.24€ 56.28€
Σχεδιασμός και λειτουργία χημικών βιομηχανιών
32.55€ 25.71€
Μηχανική χημικών αντιδράσεων και σχεδιασμός αντιδραστήρ...
78.34€ 61.89€
Μηχανική ρευστών για μηχανικούς
98.80€ 78.05€
Περιβαλλοντική μηχανική
42.72€ 33.75€
Εφαρμοσμένη μηχανική
23.96€ 18.93€
Μεθοδολογία για την εκπόνηση ενεργειακών μελετών
23.32€ 17.90€
Προωθητική ροϊκών δεσμών
24.91€ 19.68€
Υλικά
106.32€ 83.99€
Οικοδομική - δομικά υλικά
30.85€ 24.37€
Αντοχή υλικών
117.98€ 93.20€
Στατική
79.66€ 62.93€
Ψηφιακά συστήματα αυτομάτου ελέγχου
44.93€ 35.49€
Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες
61.38€ 48.49€
Εφαρμοσμένη στατιστική και πιθανότητες για μηχανικούς
79.24€ 62.60€
Αριθμητικές μέθοδοι και εφαρμογές για μηχανικούς
78.92€ 62.35€
Προγραμματισμός και οργάνωση των έργων
68.68€ 54.26€
Συστήματα αυτόματου ελέγχου
106.00€ 83.74€