Για παραγγελίες 213 0054794
Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Το email μας [email protected]
Ωράριο Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 19:00
56 προϊόντα
Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:
Οδηγός αγροτικών επιχειρήσεων 2018
75.00€ 67.50€
Βασικοί άξονες και μηχανισμοί αναδιάρθρωσης και εκσυγχρ...
15.00€ 12.00€
Γαστρονομία και προϊόντα
20.25€ 13.16€
Προλεγόμενα στην ιστορία της ελληνικής αγροτικής οικονο...
27.69€ 19.38€
Όψεις αγροτικής ανάπτυξης: Σύνθεση μεθοδολογικής προσέγ...
0.00€
Η διαδικασία μετακύλισης τιμής στον ελληνικό αγροδιατρο...
15.00€ 13.50€
Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα
20.00€ 18.00€
Αλέξανδρος Μπαλτατζής
29.56€ 19.21€
Αποδοτικότητα του αγροτικού τομέα
0.00€
Η ελληνική γεωργία ενώπιον των νέων συνθηκών και θεσμικ...
20.00€ 18.00€
Η μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής
9.06€ 5.71€
Διεθνές εμπόριο γεωργικών προϊόντων και πολυλειτουργική...
18.86€ 16.03€
Η ελληνική γεωργία στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον
20.00€ 18.00€
Αγροτικό ζήτημα και αγροτικό κίνημα
17.04€ 10.74€
Αναδιάρθρωση καλλιεργειών και λοιπών πόρων του γεωργικο...
26.49€ 23.84€
Η ελληνική γεωργία και ύπαιθρος στη διευρυμένη Ευρωπαϊκ...
50.96€ 45.86€
Οι μικροί γεωργοί στην Ελλάδα
19.00€ 14.44€
Ώρα μηδέν για τους έλληνες αγρότες
20.24€ 13.76€
Στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας
7.91€ 4.98€
Το αγροτικό πρόβλημα και κίνημα στην Ελλάδα
40.76€
Αξιολόγηση του Εθνικού Προγράμματος χαλαζικής προστασία...
0.00€
Προσαρμογή και συγκρότηση της αγροτικής κοινωνίας στο ε...
15.28€ 10.24€
Ο αγροτικός τομέας της Κρήτης: Προβλήματα και προοπτικέ...
0.00€
Αγροτικοί συνεταιρισμοί και κοινωνική δυναμική
0.00€
Το εξωγεωργικό εισόδημα των ελληνικών αγροτικών εκμεταλ...
14.27€ 11.42€
Απασχόληση και ασφάλιση στον αγροτικό τομέα της Ελλάδας
0.00€
Η ελληνική γεωργία προς το 2010
30.60€ 19.28€
Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και ο ρόλος τους σ...
8.96€ 8.06€
Ανταγωνιστική γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
4.48€ 4.03€
Η ελληνική γεωργία και το διεθνές περιβάλλον
15.86€ 10.31€
Agenda 2000 και αγροτικός τομέας
2.98€ 2.68€
Η καλλιέργεια του καπνού στην Ελλάδα
0.00€
Η πολυαπασχόληση στον αγροτικό τομέα και η αναπτυξιακή ...
12.44€
Γαιοπρόσοδος, επιτόκια και αγροτικές τιμές
12.23€ 9.05€
Δυναμικές μονάδες, δυνητικές καινοτομίες και αναδιάρθρω...
20.22€
Προσεγγίσεις στην ταξική δομή της αγροτικής οικονομίας ...
9.17€ 6.79€
Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η ελληνική ...
7.82€ 4.93€
Αγροτική πολιτική και οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα
12.30€ 8.00€
Αγροτική οικονομία και γεωργική τράπεζα
11.20€ 9.63€
Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
21.77€
Αγροτική οικονομία, οι συνέπειες από την ένταξη στην ΕΟ...
4.69€ 3.47€
Γη και γεωργοί της Θεσσαλίας κατά την Τουρκοκρατίαν
26.62€ 22.63€
Το αγροτικό συνεταιριστικό πρόβλημα της χώρας
0.00€
Ιστορική ανάλυση του αγροτικού ζητήματος στην Ελλάδα
19.96€ 12.97€
Ιστορική ανάλυση του αγροτικού ζητήματος στην Ελλάδα
19.96€ 12.97€
Ανταγωνιστική γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
4.48€ 4.03€