Αγαπητοί φίλοι, φίλες και πελάτες,

Έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης όλων μας απέναντι στην πρωτοφανή κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, θέλουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ότι το φυσικό μας κατάστημα μετά από εντολή του Υπουργείου Υγείας θα παραμείνει κλειστό. Κατ' επέκταση μπορείτε να επιλέξετε μόνο μέθοδο αποστολής "Courier από e-shop μας το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά όλη αυτή την περίοδο για τις παραγγελίες σας τηρώντας όλους τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής.

H ομάδα του books2u

 

Δωρεάν έξοδα αποστολής
Δωρεάν έξοδα αποστολής

Το books2u.gr σας χαρίζει τα έξοδα αποστολής στις
ακόλουθες περιπτώσεις:

  • αποστολή στην Αθήνα: παραγγελίες συνολικής αξίας άνω των 40 ευρώ
  • αποστολή στην Επαρχία: παραγγελίες συνολικής αξίας άνω των 40 ευρώ
  • για αποστολή στο εξωτερικό: χρεώνονται πάντα τα έξοδα αποστολής
  • Η αντικαταβολή χρεωνέται πάντα 1,5 ευρώ
X
Κριτήρια αναζήτησης
ΤΙΤΛΟΣ:
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
ΕΚΔΟΣΕΙΣ:
ISBN:
ΤΙΜΗ: ΑΠΟ: ΕΩΣ:

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα σας καλέσουμε εντελώς δωρεάν. (Δευτέρα με Παρασκευή 9.00 με 16.00)
Περιοχή χρηστών

Newsletter
Facebook
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία - Ιστορία - Υποκατηγορίες
Ρωμαϊκή ιστορία (Σετ 2 Τόμοι)
Ρωμαϊκή ιστορία (Σετ 2 Τόμοι)
Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
ISBN:
978-960-400-643-4
Ημερομηνία έκδοσης:
2012
Σελίδες:
671
Είδος:
Βιβλίο
Διαστάσεις:
25χ18
Διαθεσιμότητα:
Κατόπιν παραγγελίας
Αρχική τιμή:
75.00 €
37.00 €
Περιγραφή

Από πολλού ήδη χρόνου ήτο αισθητή παρ' ημίν η έλλειψις εκτενούς ρωμαϊκής ιστορίας εις τε τους φοιτητάς του πανεπιστημίου και πολλούς των λοιπών φιλιστόρων. Αποφασίσας δε μετά πολλάς πολλαχόθεν απευθυνθείσας μοι παρακλήσεις ν' αναλάβω την κατά το ενόν αναπλήρωσιν ταύτης της ελλείψεως, πολύ εσκέφθην περί του τρόπου καθ' ον έπρεπε να εκτελέσω τούτο το έργον. Πεισθείς δε δια πολλούς λόγους, εν οις κυριώτατος η σύγχρονος παρ' εμού έκδοσις της Ιστορίας της Ελλάδος, ότι προς την επείγουσαν ανάγκην μόνον δια μεταφράσεως καλής τινος ξένης συγγραφής ηδυνάμην επί του παρόντος ν' ανταποκριθώ, και πάλιν ου μικρόν έστην αμφιρρέπων τίνος συγγραφέως το έργον ώφειλον να εκλέξω.
Αληθώς δι' ένα ή δι' άλλον λόγον ήτο δύσκολος η εκλογή. Τινά μεν έργα υπέροχα αληθώς, ως η Ρωμαϊκή ιστορία του Mommsen και η συγγραφή του Γίββωνος, ου μόνον είνε λίαν εκτενή, αλλά και δεν ανταποκρίνονται δυστυχώς εις το παρ' ημίν σκοπούμενον [...]. Πλην δ' αυτών είχον μεν υπ' όψιν άλλα έργα εξαίρετα αληθώς, ει και διάφορος είνε εκάστου αυτών η αξία, αλλά και ταύτα εθεώρησα μη δυνάμενα να εκπληρώσωσι τας παρ' ημίν ανάγκας είτε ως εν μέρει απηρχαιωμένα, είτε ως υπεράγαν σχοινοτενή, είτε ως μέρος μόνον της όλης ρωμαϊκής ιστορίας πραγματευόμενα. Τοιαύτα δε ήσαν κυρίως τα του Niebuhr, Clason, Ihne, Peter, Merivale, Duruy και Herman Schiller.
Δια ταύτα πάντα, αποσχών από της μεταφράσεως ή επεξεργασίας τινός των προμνημονευθεισών συγγραφών, εθεώρησα ευστοχωτέραν και επικαιροτέραν δια τας παρ ημίν ανάγκας την μετάφρασιν του βιβλίου του Βερτολίνη του επιγραφομένου Storia di Roma delle origine italiche sino alta caduta dell' impero d' Occidente. [...]
Το δε σύγγραμμα του Βερτολίνη, ου ανέλαβον την μετάφρασιν, ανεδεικνύετο είπερ τι και άλλο πρόσφορον προς τον ανωτέρω παρ' εμού εκτεθέντα σκοπόν δια τε τας ειρημένας ιστοριογραφικάς αυτού αρετάς και την ειδικήν επιβολήν κατά την συγγραφήν της Ρωμαϊκής ιστορίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι καταλύσεως της δυτικής αυτοκρατορίας. Αληθώς ο Βερτολίνης, προστήσας εαυτώ ως πρότυπον την επιφανή ιστορικήν βίβλον του Γάλλου Guizot Histoire de France racontee a mes enfants, κατώρθωσε να συντάξη έργον βασιζόμενον μεν επί των πηγών και των νέων ερευνών, άμα δε γεγραμμένον μετά χάριτος και γλαφυρίας και αναγινωσκόμενον ακόπως, άτε μετά πολλής απλότητος δημοποιούν τα πορίσματα της νεωτέρας κριτικής εξερευνήσεως των κατά την ρωμαϊκήν ιστορίαν. Τοιούτον δ' αποβάν το έργον του Ιταλού ιστοριογράφου, δικαίως εθεωρήθη το επιτυχέστατον των υπ' αυτού συγγραφέντων, καθ' α μαρτυρεί αύτη η τιμή ης έτυχε, βραβευθέν μεν υπό του ανωτάτου συμβουλίου της δημοσίας εκπαιδεύσεως εν Ιταλία, αξιωθέν δε από του έτους 1886, ότε το πρώτον εξεδόθη, δυο εκδόσεων εις μέγα πλήθος αντιτύπων.
Η Ρωμαϊκή ιστορία του Βερτολίνη, επέχουσα μέσην θέσιν μεταξύ αυστηράς επιστημονικής ερεύνης και δημώδους αναγνώσματος, μοι εφάνη καταλληλότατη προς πλήρωσιν της παρ' ημίν υφισταμένης ανάγκης, ήτις απέβλεπε εις τε την ακαδημαϊκήν νεολαίαν άμα και τους πολλούς των παρ' ημίν φιλιστόρων.

Bookmark and Share
Δείτε επίσης
Τρόποι Επικοινωνίας
ΤΗΛ: 2130054794 FAX: 2103640067
Ωράριο καταστήματος:
Δευ–Παρ 9:00–19:00
ΝΕΟ!
Εράν: Βυζαντινά αμαρτήματα
€ 17.91
Best Seller
Το βιβλίο που θα ήθελες να είχαν διαβάσει οι γονείς σου
€ 13.95
Best Seller
Street Food
€ 22.95
Best Seller
Dr. Dellis Diet
€ 13.41
Best Seller
Μαχαίρι
€ 17.91
Κατασκευή e-shop: ATnet Communications Α.Ε.