Για παραγγελίες 213 0054794
Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Το email μας [email protected]
Ωράριο Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 19:00
Εγκυκλοπαίδεια εσωτερισμού και αποκρύφου γνώσεως

Εγκυκλοπαίδεια εσωτερισμού και αποκρύφου γνώσεως

Εκδότης:Διμελή
ISBN:978-960-7925-24-4
Ημερομηνία έκδοσης:2009/3
Σελίδες:528
Είδος:Βιβλίο
Γλώσσα:Ελληνικά
Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
56.87€ από 63.19€

Περιγραφή:

Αγγελολογία, Αθανασία, Ανθρωπογνωσία, Ανατολικαί θρησκείαι, Αποκρυφισμός, Απολύτρωσις, Αστρολογία, Βουδδισμός, Γιόγκα, Γνώσις, Θεοσοφία, Καββάλα, Κοσμολογία, Μεταφυσική, Μυθολογία, Μυητικά Τάγματα, Μυστηριοσοφία, Παραψυχολογία, Πνευματισμός, Πρακτική μύησις, Ροδοσταυρισμός, Συγκριτική θρησκειολογία, Συμβολισμός, Ταοϊσμός, Υπνωτισμός κ.ά. Το ανά χείρας "Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν του Εσωτερισμού" αναφέρεται εις τας ιδέας, την λογοτροπίαν και τας μεθόδους αι οποίαι εχρησιμοποιήθησαν από εκλεκτούς κύκλους πνευματικών ανθρώπων, τόσον εν τη Δύσει, όσον και εις την Ανατολήν, από αμνημονεύτων χρόνων μέχρι σήμερον, οι οποίοι συνεκεντρώθησαν εις ομάδας ερεύνης και πειραματισμού προς κατάκτησιν της Σοφίας και ανεύρεσιν της πρωταρχικής Αληθείας. Προσεπαθήσαμεν κατά το μέτρον του δυνατού να αποφύγωμεν το θαυμάσιον και το εκπληκτικόν, το υπερφυσικόv και το "μαγικόν" διά να παραμείνωμεν επί των θεμάτων ανωτέρας διανοήσεως και ενοράσεως τα οποία προέθεντο αι μυστηριακαί αύται ομάδες. Το παρόν Λεξικόν προτίθεται: - Να αποκαλύψη εις τον αμύητον την ύπαρξιν, την πληθώραν και την συνεχή διαδοχήν των ανθρωπίνων ομάδων αι οποίαι εβασίσθησαν επί της εσωτερικής σκέψεως και των μυητικών μεθόδων. - Να διανοίξη εις τον "μυήσιμον" οδούς προσπελάσεως. - Να κομίση στοιχεία χρήσιμα διά την εδραίωσιν μιας κοινωνιολογίας και μίας ψυχολογίας της μυήσεως. Εις μίαν εποχήν μεγάλων τεχνικών προόδων, όπου η ψυχή και περισσότερον το πνεύμα λειτουργούν ανεπαισθήτως και φαίνονται υπνώτοντα, μία εσωτερική αναζήτησις είναι εκ των ων ουκ άνευ και δύναται να συντελέση εις την υπερσκέλισιν των μειονεκτημάτων του νεωτέρου υλικού πολιτισμού υπό του οποίου μαστίζεται η σημερινή ανθρωπότης.

Δείτε επίσης

Εσωτερική θεογνωσία
25.48€ 22.93€
Λεηλατημένοι από τη νέα εποχή
6.22€ 5.60€
Ναζί και αποκρυφισμός
22.00€ 14.96€
Τι συμβαίνει μετά το θάνατο
12.50€ 8.13€
Άρρητοι λόγοι: Ελληνικός δια-λογισμός
30.00€
Το Κυμβάλειον
15.00€ 11.25€
Ναΐτες και ασασίνοι
22.25€ 14.46€
Κρυμμένα μυστήρια
12.00€ 8.40€
Τα κλειδιά του Ενώχ και το κάλεσμα των αιθέρων
39.50€ 33.50€
Το Κυμβάλειο
0.00€
Ωριγένης και αποκρυφισμός
6.12€ 5.51€
Παραδόσεις από τον Σείριο (ΚΡΑΤΥΛΟΣ - ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΔΕΛΦΟ...
21.20€ 14.80€
Μυστικισμός και τέχνη
17.10€ 13.51€
Ο αποκρυφισμός και οι έφηβοι
12.44€
Μαθητής, Πορεία προς το φως
15.90€ 11.13€
Η δόνηση της σκέψης
14.50€ 8.50€
Μυστικές εταιρίες
0.00€
Σύγχρονες επιστολές των διδασκάλων της σοφίας (Μέρος Ζ'...
18.00€ 12.60€
Το ουράνιο όραμα
13.24€ 8.47€
Μάγοι και αλχημιστές
20.38€ 14.06€