Για παραγγελίες 213 0054794
Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Το email μας [email protected]
Ωράριο Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 19:00
121 προϊόντα
Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:
Οι γενετικοί πόροι στο δίκαιο του περιβάλλοντος
45.00€ 40.50€
Διαχείριση αποβλήτων
10.00€ 9.00€
Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Ευρωπαϊκή Έν...
15.90€ 10.02€
Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος (3η Έκδοση)
38.00€ 34.20€
Οικονομική κρίση και προστασία του περιβάλλοντος στη νο...
6.89€ 4.34€
Ζητήματα νομικής προστασίας του περιβάλλοντος
18.00€ 16.20€
Όψεις της αστικής ευθύνης για το περιβάλλον και το διεθ...
35.00€
Ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα του πράγματος και γενι...
18.00€ 16.20€
Η έννοια της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της α...
30.28€
Συλλογή νομοθεσίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ...
90.00€
Η νομική προστασία του τοπίου στο διεθνές, κοινοτικό κα...
54.01€
Συλλογή νομοθεσίας για τις ανανεώσιμες πηγές νέργειας (...
5.00€ 4.50€
Η συμβολή της νομολογίας στην εξέλιξη του δικαίου περιβ...
25.00€
Η περιβαλλοντική παράμετρος στη διεθνή χρηματοδότηση τη...
34.00€
Προστασία των περιβαλλοντικών αγαθών και ευθύνη κατά το...
25.48€
Οι ρυθμίσεις για τα χημικά. Ο κανονισμός Reach
20.39€
Η προστασία του περιβάλλοντος στο ιδιωτικό δίκαιο
38.72€
Κατασκευές και προστασία του περιβάλλοντος
33.00€
Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων σε περιοχές του δικτ...
20.00€
Περιβάλλον και θαλάσσιες μεταφορές
30.89€ 21.01€
Η διασυνοριακή ρύπανση ως αντικείμενο ρυθμίσεως του ιδι...
16.31€
Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί
15.00€
Κώδικας διαχείρισης του συστήματος & συναλλαγών ηλεκτρι...
30.00€
Εισαγωγή στο δίκαιο ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πη...
30.00€
Βασικές διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος
90.00€
Η κοινωνία των πολιτών και η εφαρμογή του περιβαλλοντικ...
18.35€
Περιβαλλοντικά επίκαιρα
12.23€
Βιώσιμη διαχείριση υδάτων
17.32€
Ο νησιωτικός χώρος στον 21ο αιώνα
28.22€ 19.19€
Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση
15.28€
Περιβάλλον και ανταγωνισμός στο κοινοτικό δίκαιο
12.23€
Οικονομικά και πολιτικές για τη βιώσιμη διαχείριση του ...
45.00€
Η αρχή της προφύλαξης στο διεθνές κοινοτικό και συγκριτ...
45.87€
Τόμος τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας
150.00€
Το νέο καθεστώς της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την προ...
40.76€ 36.68€
Οικονομικά εργαλεία για την αειφόρο ανάπτυξη
22.43€
Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και βιώσιμη ανάπτυξη
20.39€
Contributions to International Environmental Negotiatio...
25.48€
Η νομολογία του δικαστηρίου των ευρωπαϊκών κοινοτήτων κ...
40.76€