Για παραγγελίες 213 0054794
Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Το email μας [email protected]
Ωράριο Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 19:00
140 προϊόντα
Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:
Ποινική προστασία περιβάλλοντος
52.00€ 46.80€
Διαχείριση αποβλήτων
10.00€ 9.00€
Δίκαιο χωροταξίας και πολεοδομίας
40.00€ 36.00€
Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Ευρωπαϊκή Έν...
15.90€ 10.02€
Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος (3η Έκδοση)
38.00€ 34.20€
Νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος
71.98€ 55.42€
Τα νομικά χωρικά εργαλεία στρατηγικού χαρακτήρα
20.00€ 16.40€
Οικονομική κρίση και προστασία του περιβάλλοντος στη νο...
6.89€ 4.34€
Ποινικό δίκαιο του περιβάλλοντος στην Ελλάδα
24.00€ 19.68€
Το νέο καθεστώς της σύμβασης της Βαρκελώνης για την προ...
44.00€ 36.08€
Ζητήματα νομικής προστασίας του περιβάλλοντος
18.00€ 16.20€
Η διασυνοριακή ρύπανση του περιβάλλοντος κατά το δημόσι...
30.00€ 24.60€
Η ρύθμιση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (GMOs)
30.00€ 24.60€
Όψεις της αστικής ευθύνης για το περιβάλλον και το διεθ...
35.00€
Εφαρμογές μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας
35.00€ 28.70€
Ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα του πράγματος και γενι...
18.00€ 16.20€
Η έννοια της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της α...
30.28€
Το διεθνές , ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο προστασίας τω...
30.00€ 24.60€
Ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
15.00€ 12.50€
Συλλογή νομοθεσίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ...
90.00€
Συλλογή νομοθεσίας για τις ανανεώσιμες πηγές νέργειας (...
5.00€ 4.50€
Η νομική προστασία του τοπίου στο διεθνές, κοινοτικό κα...
54.01€
Η συμβολή της νομολογίας στην εξέλιξη του δικαίου περιβ...
25.00€
Η περιβαλλοντική παράμετρος στη διεθνή χρηματοδότηση τη...
34.00€
Προστασία των περιβαλλοντικών αγαθών και ευθύνη κατά το...
25.48€
Οι ρυθμίσεις για τα χημικά. Ο κανονισμός Reach
20.39€
Η προστασία του περιβάλλοντος στο ιδιωτικό δίκαιο
38.72€
Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων σε περιοχές του δικτ...
20.00€
Κατασκευές και προστασία του περιβάλλοντος
33.00€
Περιβάλλον και θαλάσσιες μεταφορές
30.89€ 21.01€
Η διασυνοριακή ρύπανση ως αντικείμενο ρυθμίσεως του ιδι...
16.31€
Η προστασία του περιβάλλοντος στο δίκαιο και στην πράξη
40.00€ 32.80€
Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί
15.00€
Κώδικας διαχείρισης του συστήματος & συναλλαγών ηλεκτρι...
30.00€
Εισαγωγή στο δίκαιο ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πη...
30.00€
Βασικές διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος
90.00€
Η κοινωνία των πολιτών και η εφαρμογή του περιβαλλοντικ...
18.35€
Περιβαλλοντικά επίκαιρα
12.23€
Βιώσιμη διαχείριση υδάτων
17.32€
Ο νησιωτικός χώρος στον 21ο αιώνα
28.22€ 19.19€
Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση
15.28€