Για παραγγελίες 213 0054794
Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Το email μας [email protected]
Ωράριο Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 19:00
Βιολογική γεωργία

Βιολογική γεωργία

ISBN:978-960-85961-3-9
Ημερομηνία έκδοσης:2005
Σελίδες:295
Είδος:Βιβλίο
Διαστάσεις:28χ21
Εξαντλημένο
41.28€ από 45.87€

Περιγραφή:

[...] Η επιτυχία στη φυτική παραγωγή στηρίζεται στη σωστή επιλογή του είδους και ποικιλίας αλλά και στη διαχείριση του φυτικού υλικού με τους παράγοντες του κλίματος και, κυρίως, του εδάφους. Οι δύο τελευταίοι παράγοντες βρίσκονται σε ένα διαρκής αλληλεπηρεασμό με τα αναπτυσσόμενα φυτά. Στη γεωργία, και ειδικότερα στη βιολογική παραγωγή-γεωργία, ιδιαίτερη αξία αποδίδεται στην "παραγωγική ικανότητα ενός οικοτόπου". Ο όρος αυτός περιλαμβάνει το άθροισμα του εδάφους + την παραγωγικότητα του κλίματος. [...] Έχοντας υπόψη την υπάρχουσα ήδη στενότητα στην εξεύρεση διαθέσιμων για γεωργική χρήση γαιών, τις επερχόμενες αλλαγές του κλίματος, τους φόβους λόγω μείωσης των αποθεμάτων του νερού, την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και τη μόλυνση των περισσοτέρων τροφίμων, η στρατηγική των υπευθύνων και εκείνων που λαμβάνουν τις αποφάσεις θα πρέπει να εδράζεται στην εξεύρεση αποδοτικών φυτών και στην εφαρμογή συστημάτων παραγωγής με μελλοντικής και όχι με πρόσκαιρη προοπτική. [...]Η μελλοντική πορεία της βιολογικής γεωργίας στην Ε.Ε., όπως και στις άλλες αναπτυγμένες χώρες, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά του καταναλωτικού κοινού. Το εμπόριο έχει θέση κλειδί σχετικά με την παραπέρα εξέλιξη της βιολογικής γεωργίας, διότι η ζήτηση των βιολογικών προϊόντων είναι, μέχρι αυτή τη στιγμή, ανοδική και οι τιμές θεωρείται σκόπιμο να διαμορφώνονται σε λογικά επίπεδα. Η άσκηση ισχυρής πίεσης στις τιμές των βιολογικών προϊόντων από την πλευρά του εμπορίου είναι δυνατόν να δημιουργήσει προβλήματα, τα οποία θα έχουν σχέση με μια έντονη εξειδίκευση και εντατικοποίηση κάποιων καλλιεργειών ή κλάδων, με κατάληξη των αλλοίωση εξ αυτού της αρχικής δομής της βιολογικής εκμετάλλευσης. Οι εκμεταλλεύσεις εκείνες που εφαρμόζουν κλειστά, όσο αυτό είναι δυνατό, συστήματα φυτικής και ζωικής παραγωγής, εμφανίζουν μεγαλύτερη σταθερότητα σ' αυτής της μορφής των επιδράσεων.

Δείτε επίσης

Πως να διαχειριστείτε επιτυχώς ένα σχέδιο βελτίωσης της...
17.04€ 10.74€
Remote Sensing for Agriculture and the Environment
0.00€
Ελαιοκράμβη
15.28€ 12.22€
Εφαρμοσμένες βιοκαλλιέργειες
20.19€ 13.12€
Ιπποφαές
18.00€ 16.20€
Η τέχνη των μπονσάι
20.39€ 13.25€
Συγκαλλιέργειες για τον βιολογικό κήπο
15.14€ 9.84€
Διαχείριση αγροτικών εκμεταλλεύσεων
40.00€ 36.00€
Η καλλιέργεια της τομάτας στο θερμοκήπιο
12.23€ 9.78€
Mediterranean Conference for Agricultural Research Coop...
41.54€ 26.17€
Μηχανική συγκομιδή γεωργικών προϊόντων
45.87€
Βιολογική γεωργία
45.87€ 41.28€
Εγχειρίδιο στην τεχνική των διασταυρώσεων στα καλλιεργο...
25.36€ 21.30€
Οι μικροί γεωργοί στην Ελλάδα
19.00€ 14.44€
Βιοτεχνολογία και αγροδιατροφικό σύστημα
9.17€ 6.60€
Η τεχνική της ενσίρωσης και καλλιέργεια φυτών ενσίρωσης
34.00€ 28.56€
Η τέχνη του καλλιεργείν
34.28€ 27.42€
Αειφορική ανάπτυξη γεωργικών πόρων
25.36€ 21.30€
Σχεδίαση και ανάλυση πειραμάτων
19.36€
Μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων
2.98€ 2.68€